Stanovení nebezpečného výrobku: PFERDE BALSAM, Kaštan koňský, bylinný balzám, 500 ml

Vytvořeno: 4. 1. 2017 Poslední aktualizace: 4. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

PFERDE BALSAM, Kaštan koňský, bylinný balzám, 500 ml

EAN: 8594162050253 (kód patří společnosti OVERSALE s.r.o., tř. Edvarda Beneše 1534/62, Hradec Králové)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: PRODIGY FINANCE s.r.o., Táboritská 100/23, 130 87 Praha 3, IČO: 46702181 (firma vymazána 10. 9. 2011 z obchodního rejstříku); doména www.ceskyzakaznik.cz „mimo provoz“; vyrobeno pro: Karel Michal, Krátká 647/1, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 46702181 (zánik živnosti k 17. 12. 2014)

Distributor dle poskytnuté dokumentace: Byly předloženy dvě faktury, na kterých názvy výrobků neodpovídají kontrolovanému kosmetickému přípravku. Druhá faktura byla vystavena až tři dny po zahájení kontroly:

1/ TAMDA FOODS s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice, IČO: 27160840

2/ Memory vision s.r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha – Nové Město, IČO: 04003691

Prodejce: KJM J.H., s.r.o., Klášterská 76, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO: 28135351

(provozovna: Centrum levného nákupu, Lannova tř. 55/31, 370 01 České Budějovice 6)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – bylinný balzám – v kulaté bílé plastové dóze se šroubovacím víčkem. Na samolepící zelené etiketě se nacházejí údaje identifikující výrobek, neúplný seznam přísad jmenovitý obsah, pokyny k použití tvrzení o kosmetickém přípravku (některá z nich jsou v rozporu s definicí kosmetického přípravku), čárový (EAN) kód patřící jiné firmě (OVERSALE s.r.o.), údaje o osobě zodpovědné za uvedení kosmetického přípravku na trh (výrobci) vymazané z obchodního rejstříku již v roce 2011 (přičemž minimální trvanlivost je uváděna o 2/2017 – tato odpovědná osoba by přípravek již nemohla vyrobit), symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy