Stanovení nebezpečného výrobku: pečící papíry Archy ze silikonového papíru 29 x 38 cm a Samo PEČÍCÍ PAPÍR, 8 m, šířka 38 cm

Vytvořeno: 7. 10. 2016 Poslední aktualizace: 7. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/Samo PEČÍCÍ PAPÍR, 8 m, šířka 38 cm, EAN 4680004510031(kód neexistuje)

2/ Pečící papír, Archy ze silikonového papíru 29 x 38 cm, EAN: 8594178830368

(patří společnosti OBALTRADE s.r.o., Svatopetrská 536/20, 617 00 Brno-Komárov, IČ 03217868)

 

Výrobce/ Dovozce: neuvedeni

Země původu (dle obalu): Česká republika (Samo PEČÍCÍ PAPÍR)

Země původu: neuvedeno (Pečící papír, Archy ze silikonového papíru)

Distributor (dle nabývacího dokladu): Astena, s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČ 29274672  

Prodejce: PTT Home Plus s.r.o., Kmentova 85, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ 28129407

(provozovna: EURO shop, Kmentova 85, 377 01 Jindřichův Hradec II

 

Popis výrobku: ad 1) Pečící papír, oboustranně silikonový, v roli, balený v červené kartonové krabici s vyobrazením pečiva, s texty identifikující výrobek, s pokyny k použití a varování, s neexistujícím EAN kódem, s grafickým symbolem pro styk s potravinami, s recyklačním symbolem, se symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). ad 2) Archy hnědého pečícího papíru balené v plastové folii s dolepenou bílou papírovou etiketou s texty identifikující výrobek, s EAN kódem, s grafickým symbolem pro styk s potravinami a recyklačním symbolem.  

Odůvodnění: Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy