Stanovení nebezpečného výrobku: Pečící papír 8 m, EAN: 8595593200088

Vytvořeno: 14. 3. 2017 Poslední aktualizace: 14. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

Pečící papír 8 m, šířka 38 cm, EAN 8595593200088 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/Země původu: neuvedeno

Distributor: Toan Nguyen Quoc, U Nové hospody 21, 289 22 Lysá nad Labem (dle nabývacího dokladu),          Liberecká 315, 463 34 Hrádek nad Nisou (dle živn. rejstříku), IČO: 49248031

Prodejce: Ngoc Ha Phung, Krátká 639, 468 61 Desná II, IČO: 63811359                                                           (provozovna: Tržnice, Krkonošská 603, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou)

 

Popis výrobku: Pečící papír 8 m dlouhý ve žluto-oranžové papírové skládačce s obrázky potravin. Na obale je uvedena délka a šířka papíru, pokyny k použití ve více jazycích (včetně češtiny), nápis „Český výrobek“, neexistující čárový (EAN) kód, piktogram MAX 200 °C, recyklační symbol, symbol výrobku určeného pro styk s potravinami, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění: Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy