Stanovení nebezpečného výrobku: parfémová voda N°5 CHAMELE PARIS, EAU DE PARFUM, 100 ml

Vytvořeno: 5. 10. 2016 Poslední aktualizace: 5. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

N°5 CHAMELE PARIS, EAU DE PARFUM, 100 ml

EAN: 6937926301529 (kód neexistuje)

Výrobce (dle obalu): Source of Beuty Cosmetics Co. Ltd.

Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Hao Nguyen, Vítězslava Hálka 1532/2, 434 01 Most, IČ: 40252116 (provozovna: prodejna TyTy Domácí potřeby, Budovatelů 1873/1, 434 01 Most)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – parfémovou vodu, která je zabalena v originálním papírovém obalu a celofánu. Na přední straně papírového obalu jsou uvedeny údaje identifikující výrobek. Na zadní straně obalu je uveden neúplný seznam přísad, funkce přípravku v několika jazycích, ale ne v českém jazyce, údaj LUCA BOSSI, No:3523, neexistující EAN kód, země původu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol Zeleného bodu a piktogram hořlaviny. Nebyla splněna oznamovací povinnost před uvedením výrobku na trh. Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), kompletní seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy