Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Wonderful Faires, NO.8046

Vytvořeno: 19. 1. 2018 Poslední aktualizace: 19. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

     Panenka Wonderful Faires No.8046

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, Item no: L4357/480/35

EAN: 8602152143578 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: T&T Market s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: SANFREDO s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš-Písnice, IČ: 27208851

Prodejce: MixC International s.r.o., Sokolovská 751/1, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, IČ: 04564332 (prodejna MixC minicentrum, Nám. Dr. E. Beneše 1560, 431 11 Jirkov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 13,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 23 cm, s dlouhými vlasy a  textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (Wonderful Faires, Dazzling beautiful fairies, There is no confusing to you, Dear little sweetheart!). Na kartonu je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu a číselný kód No.8046. Na dolepené etiketě je uveden český název (Panenka), kód item no: L4357/480/35, neexistující EAN kód, země původu (China), dovozce, upozornění v českém jazyce s chybami (Upozorněni nebezpečí udušení. Malé kuli kuličky. Nevhodné pro děti do 3 let, Před předáním hračky dítěti odstrannte sponky a visa sponky a visačky, Čistit na dobře větraném místě.) Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy