Stanovení nebezpečného výrobku: panenka THE Beauty GIRL, Beauty Time TREND MODEL, No. H210

Vytvořeno: 11. 1. 2024 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka MAGIC FAIRY, NO. 5053
údaje na dolepené etiketě: BB286-535, Panenky
EAN kód: 6938682865355


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 34,1 ± 13,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 20 cm, s černou pokrývkou hlavy s plastovými rohy a s výrazně nalíčenýma očima. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (MAGIC FAIRY), další anglické texty (ROYAL CORONATION MAGIC FAIRY), obrázek větví stromu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně skládačky je obrázek větví stromů s rozkvetlými květy v tmavém rámu, krajina a hory, název výrobku a další anglické texty. Na spodní straně jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, kód NO. 5053, údaj o zemi původu, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na bočních stranách a na horní straně skládačky je uveden název výrobku a další anglické texty. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenky), kód BB286-535, údaj o dovozci, zemi původu, varovné a informační texty v českém jazyce, EAN kód a označení shody CE. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.