Stanovení nebezpečného výrobku: panenka THE BEAUTIFUL GIRL, Beauty, MY GRIL, No.8106

Vytvořeno: 12. 7. 2017 Poslední aktualizace: 12. 7. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

THE BEAUTIFUL GIRL, Beauty, MY GRIL, No.8106

(značení dle dolepených etiket: Panenka, BB669-30, 00502 028070 400502

EAN: 6902352306691 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TVMAX Market s.r.o., Tiskářská 12, Praha 10, ČR (V Obchodním rejstříku se sice nalézá firma tohoto jména, ale adresa nesouhlasí.)

Distributor: nedoložen

Prodejce: Thi Huong Tran, Husova 246, 537 01 Chrudim IV, IČO: 03807525 (provozovna: tržnice Jiráskova 519, 513 01 Semily)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 9,91 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 29 cm v barevné papírové skládačce s plastovým průzorem v čelní části. Ve stejném balení se nacházejí panenky různého vzhledu (různé vlasy, oblečení, líčení,…). Na papírové skládačce se nacházejí texty identifikující výrobek (název a kód), označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, uvedení země původu, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a číselným značením 3+). Rovněž je na obalu uvedena anglická informace, že výrobek byl vyroben podle mezinárodních norem. Na dolepených etiketách se nachází další kódy výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci, značení shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a piktogram Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy