Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Sweet princess the First NO.1245

Vytvořeno: 2. 12. 2016 Poslední aktualizace: 2. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Sweet princess the First, NO. 1245, MANNERS ARE Enchanting, BEAUTIFUL GIRLS!

(značení dle dolepené etikety: Panenky, B-B: BB16-11028,

EAN: 6924600110287 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: B & B Market, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacích dokladů: POLARONAS s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 02492881

Prodejce: Phong Nguyen Van, T.G.Masaryka 140, 538 21 Slatiňany (sídlo i prodejna Potraviny – Večerka)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 9,94 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm s dlouhými vlasy a výraznýma očima v dlouhých šatech s ornamenty. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (3+), recyklační symbol, piktogram Zeleného bodu a značka shody CE. Na dolepené etiketě se nachází různé kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), český název výrobku, neexistující firma jako dovozce, země původu, značka shody CE, české varování před nebezpečím polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí a informace o nevhodnosti výrobku pro holčičky do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy