Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet FASHION

Vytvořeno: 21. 11. 2019 Poslední aktualizace: 21. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Sweet FASHION

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q883T2H1152K12

EAN: 8598831800002 (neexistuje)

 

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/142 00 Praha 4, Česká republika (bez uvedení jména firmy)

Prodejce: DHH comfort s.r.o., Černovičky 1386/26, 627 00 Brno, IČO: 05785600 (prodejna: Hala G-9, Olomoucká 65, 627 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 18,7 ± 12,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s pihami na tvářích, s velkou výraznou hlavou a očima, dlouhými různobarevnými vlasy a barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou obrázky hlav panenek Elsy a Anny a obrázek sněhuláka Olafa, anglické texty identifikující výrobek (Sweet FASHION) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky Kristoffa a Anny, anglické texty identifikující výrobek, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bočních stranách jsou obrázky sněhuláka Olafa, soba Svena a různé anglické texty. Na horní straně je uveden text identifikující výrobek a na spodní straně skládačky upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka), kód Q883T2H1152K12, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a neúplný údaj o distributorovi a upozornění v českém jazyce. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy