Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Sweet day, Lovely, NO.1808

Vytvořeno: 18. 6. 2018 Poslední aktualizace: 18. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Panenka Sweet day, Lovely , NO.1808

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, E11262D2V288A2095

EAN kód: 8590042112622 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: INDO INTERNITY s.r.o., 14. Rijna 1307/2, Praha5-CZ  (firma neexistuje)

Distributor: neuveden

Prodejce: Van Nghia Pham, Boleslavská 253, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 27399117

(prodejna: POTRAVINY NA NÁMĚSTÍ, Husovo náměstí 14/24, 294 71 Benátky nad Jizerou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 14,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka je vysoká cca 25 cm s  dlouhými vlasy a s barevnými šaty (ev. s ozdobným šálem kolem krku). Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně jsou uvedeny nápisy identifikující výrobek (Sweet day, Lovely), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+AGES) a obrázek hlavy a siluet panenek a motýlů. Na zadní straně skládačky se nacházejí texty (Lovely, SHE WAS A TEENAGE GIRL, YOU CAN MAKE FRIENDS WITH HER AND HELP HER CHOOSE BEAUTIFUL CLOTHES), země původu, číslo výrobku NO.1808, obrázek panenky a růžových květů. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název (Panenka), kód E11262D2V288A2095, varovné texty (Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let, protože obsahuje malé části. Nebezpeční polykání!), země původu, neexistující firma jako dovozce, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách jsou vyobrazeny siluety stojících panenek a motýlů, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a cizojazyčné texty. Na spodní straně skládačky je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a upozornění ohledně nevhodnosti pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy