Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sofie, Chef de cuisine

Vytvořeno: 22. 4. 2020 Poslední aktualizace: 22. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 panenka Sofie, Chef de cuisine, Art no. 04100A, Batch no. 815428

EAN kód: 8719904041003

 

Výrobce / země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení / nabývacího dokladu: Toi-Toys ® International, Jan Hilgersweg 9 – 5657 ES Eindhoven (NL), www.toi-toys.com

Distributor: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno, IČO: 28268164 (výrobek byl firmou stažen z tržní sítě)

Prodejce: Velkoobchod TEDDIES s.r.o., U Dlouhoňovic 1494, 564 01 Žamberk

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,2 ± 4,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a barevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (sada barevného plastového nádobí). Na přední straně skládačky je uveden název výrobku (Sofie, Chef de cuisine) a text Toi-ToYS, obrázek hlavy panenky, dortu a srdíček. Na zadní straně se nachází obrázek panenky s cukrářskou čepicí a barevných dortů, zákusků a texty identifikující výrobek. Na spodní straně jsou uvedené cizojazyčné varovné texty, včetně českých (Nevhodné pro děti do tří let. Malé části. Nebezpečí zalknutí.) Na etiketě je uveden EAN kód, artové číslo výrobku, číslo šarže, údaje o dovozci, symbol Zeleného bodu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem) a označení shody CE.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy