Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sofia the First, Charm Girls, No. 8112

Vytvořeno: 25. 7. 2018 Poslední aktualizace: 25. 7. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Sofia the First, Charm Girls, No. 8112

název dle značení na dolepené etiketě: plastové hračky, ITEM NO: TB-2728, 5-192-56

EAN: 8952728811210 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TB-domací-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: MH star s.r.o., Na Drahách 3036/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 05819920

Prodejce: Na Pergole s.r.o., Bělehradská 479, 530 09 Pardubice – Polabiny, IČO: 03465641

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm, s dlouhými vlasy a barevnými šaty, na krku má náhrdelník fungující jako spínač (hraje a zpívá). Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně s obrázkem panenky a texty identifikující výrobek (Sofia the First, Charm Girls). Na zadní straně skládačky se nachází obrázek panenky, králíka a ptáčka,  anglické texty (Sofia the First, HAPPY PARTNER! Enchanting), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu, číselný kód No. 8112, symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název (plastové hračky), číselné kód ITEM NO: TB-2728 a druhý číselný kód 5-192-56, neexistující EAN kód, dovozce, země původu (MADE IN CHINA/ Čina) a varovné texty v českém jazyce s chybami (hračka neni vhodně pro děti do 3 jet hrozí nedezpeči současti používá se k učela k ne muž je určena). Dále je zde uvedeno označení shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy