Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka s culíkem 15 cm

Vytvořeno: 10. 1. 2018 Poslední aktualizace: 10. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky  di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka s culíkem 15 cm

     

Výrobce / země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor: neuveden

Prodejce: Loan Tran Thi Thanh, Náměstí T.G.Masaryka 107, 46401 Frýdlant, IČ: 27163938 (prodejna: tržnice AAA, Havlíčkovo náměstí 1765, 51101 Turnov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 15,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 15 cm, s barevnými, dlouhými vlasy. Oblečena do barevných textilních šatů. Panenka je balena v uzavřeném mikrotenovém sáčku, kde je uvedeno varování před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částí, země původu (MADE IN CHINA). Dále je zde uvedeno označení shody CE, recyklační symbol a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy