Stanovení nebezpečného výrobku:     Panenka pусалка, No.1867

Vytvořeno: 21. 11. 2019 Poslední aktualizace: 21. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka РУСАЛКА, No.1867

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, LT2317

EAN: 6909911023174 (neexistuje)

 

Výrobce, distributor/země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce dle značení: LT s.r.o., Libušská 319. Praha 4, ČR

Prodejce: Thi Thu Hoang, Švermova 953, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO: 28689399 (prodejna: Obchodní dům Jizeran, Švermova 953, 463 65 Nové Město pod Smrkem)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 25,1 ± 5,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (mořská panna) s dlouhými různobarevnými vlasy. Panenka má místo nohou barevnou, plastovou ploutev. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek mořské panny a barevných rybiček, text v ruském jazyce identifikující výrobek (РУСАЛКА), další texty a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek mořské panny a barevných rybiček, texty identifikující výrobek a další texty v ruském jazyce. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód LT2317, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce a označení shody CE. Na bočních stranách jsou obrázky barevných rybiček, mořských řas a texty v ruském jazyce. Na horní straně skládačky je uveden text v ruském jazyce identifikující výrobek, na spodní straně jsou upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE, údaj o zemi původu, kód No.1867 a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy