Stanovení nebezpečného výrobku: panenka na zavěšení

Vytvořeno: 31. 8. 2022 Poslední aktualizace: 9. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:   

panenka na zavěšení
údaje na dolepené etiketě: NO:503961
EAN: 8000005039618 (neexistuje)

Výrobce/ země původu:
neuvedeno

Dovozce dle značení: BF. Tiles kft 1107 Budapest, Fertő u. 1.A é p HU25037898

Distributor: Stony-globa s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5, IČO: 06670091

Prodejce: Tien Hai Tăng, 1. máje 319, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 62205137

(prodejna: tržnice, Horní náměstí 123, Hrádek nad Nisou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 22,79 ± 4,56 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 8 cm, se zavřenými očima a s dudlíkem v ústech (ev. s ozdobnými perlami na pleteným živůtku, různobarevnou sukní, pletenou čepicí s mašlí a plastovými botami). Panenka má na hlavě kovový kroužek k zavěšení, je volně uložena bez obalu. Ke kroužku je připevněná bílá etiketa s cizojazyčnými názvy výrobku, kódem NO:503961, neexistujícím EAN kódem, údajem o dovozci a cizojazyčnými varovnými a informačními texty.