Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka MOANA, No.8113

Vytvořeno: 19. 3. 2018 Poslední aktualizace: 19. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka MOANA, No. 8113

Na dolepené etiketě: DESC: plastové hračky, ITEM NO: HM – 044

EAN kód: 8590498113488 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Čína

Dovozce dle značení: CR, MH-Domaci-Hracky, Libušská 319, 14200 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Rezidence Povlčín s.r.o., Libušská 9/193, 142 00 Praha, IČO: 29008735

Prodejce: Thi Thanh Binh Nguyen, Komenského 350, 440 01 Dobroměřice, okr. Louny, IČO: 27272940 (prodejna: Partner, Komenského 350, 440 01 Dobroměřice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 11,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 23 cm, s dlouhými vlasy, výraznýma očima a barevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem a s grafickým znázorněním hlavy panenky s květinovým věncem. Na skládačce je uveden text identifikující výrobek (MOANA) a anglický text (Good ideal partner I grew up) a symbol upozorňující na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je graficky znázorněn maorský bojovník a hlava panenky s květinovým věncem a text identifikující výrobek (MOANA). Dále je zde uvedeno upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), symbol označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, země původu a kód No. 8113. Na zadní straně papírové skládačky je nalepena bílá etiketa s varovnými texty v českém jazyce s chybami (hračka není vhodně pro děti do 3 let hrozí nebezpečí součástí používá se k učela k ne muž je určena), země původu, neexistující firma jako dovozce, kód ITEM NO: HM – 044, neexistující EAN kód, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy