Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Magical MERMAID, No. 2007

Vytvořeno: 20. 9. 2022 Poslední aktualizace: 20. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Magical MERMAID, No. 2007
údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, ITEM NO: TN1508-60
EAN: 2021042120073 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuvedeni

Dovozce dle značení: Zadd TN s.r.o., Libušská 319 Praha 4

Distributor dle nabývacího dokladu: INFINITY TRADING s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 06875866

Prodejce: Thi Huyen Trang Tran, Starochodovská 180/54, 149 00 Praha 4-Chodov, IČO: 04056337

(prodejna: O.D. CREDO, Linecká 851, 382 41 Kaplice)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 24,84 ± 4,97 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka – mořská panna (typu Barbie), je vysoká cca 33 cm, s dlouhými různobarevnými vlasy, topem a různobarevnou plastovou ocasní ploutví. Panenka je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je uveden text identifikující výrobek (Magical MERMAID), další anglické texty, obrázek panenky ve vodní bublině s perlami a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně jsou obrázky panenek, vodních bublin, barevných ryb, vodních korálů, hvězdic a perel, text identifikující výrobek a další anglické texty, kód výrobku No. 2007, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, na horní straně a bočních stranách skládačky je text identifikující výrobek. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO: TN1508-60, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a označení shody CE.