Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Girl Fashion, Beautiful Girl, NO.801

Vytvořeno: 14. 5. 2019 Poslední aktualizace: 14. 5. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Girl Fashion, Beautiful Girl, NO.801

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenku, ITEM NO: BB-L 127 1-25

EAN: 0809550012712

 

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: Luky Stars s.r.o., Vilová I.234, 252 42 Vestec, IČO: 05847567

Prodejce: Quynh Lam Thi Mai, Táborská 320, 391 43 Mladá Vožice, IČO: 27183238 (prodejna: Potraviny – Drogerie, Táborská 320, 391 43 Mladá Vožice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 7,01 ± 1,40 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm, s dlouhými vlasy a barevnými šaty s lesklými flitry. Panenka je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem). Na barevném papírovém kartonu se nachází anglické texty identifikující výrobek (Girl Fashion, Beautiful Girl), obrázek hlavy indické tanečnice, obrázky květin a srdíček a barevné siluety ženy, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+), údaj o zemi původu, tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, kód NO.801, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Na bílé dolepené etiketě je uveden chybný český text identifikující výrobek, kód ITEM NO: BB-L 127 1-25, EAN kód (patřící firmě Ndn Records, PO BOX 131471, 77393-1471, The Woodlands, Spojené státy americké), údaj o zemi původu, o distributorovi, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno piktogramem) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy