S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovení nebezpečného výrobku: panenka DIVERSITY FASHION, No.391, Wonderful World, SNOW AND ICE COLORS

Vytvořeno: 21. 12. 2016 Poslední aktualizace: 21. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

DIVERSITY FASHION, No.391, Wonderful World, SNOW AND ICE COLORS

(značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO: QL2366, 2M360,

EAN: 8823666603505 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: QMT s.r.o., Brno (V Brně taková firma neexistuje)

Distributor/ Prodejce: Vinh Hoang Van, tř. Masarykova 135, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 69351864

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 28,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm s dlouhými světlými vlasy v modrých dlouhých šatech. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem a upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částí (nebezpečí udušení) (3+; vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a recyklační symbol. Na dolepené etiketě se nachází různé kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), český název výrobku, neexistující firma jako dovozce, značka shody CE, české upozornění na obsah malých částí a s tím související varování před nebezpečím polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí a informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), popis výrobku s chybami, recyklační symbol, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy