Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka charm MAGIC GIRL, NO.910

Vytvořeno: 20. 12. 2017 Poslední aktualizace: 20. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

charm MAGIC GIRL, FASHION GIRL, HAPPY GIRL TREND, NO. 910

název dle značení na dolepené etiketě: panenka, 6B 6675-2003

EAN: 1225222025016 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Chenghai Shanton, Province Guangdong, Průmyslová zóna/Čína

Dovozce: neuveden

Distributor/ prodejce dle značení: Van Chinh Phi, Hošťálkovo náměstí 139, 43801, Žatec, IČ: 48685585 (prodejna: Samoobsluha, Hošťálkovo náměstí 139, Žatec, okr.Louny)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 23 cm, modré barvy pleti, s dlouhými vlasy, s textilními šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhlednou přední stranou, s anglickými texty identifikující výrobek a dalšími texty (charm Magic Girl, I´ll let you happy every day, Happy Girl trend, Fashion Girl, They will make you happy!, Im sorry for being monstrous, Thanks for being so scary sweet). Dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu. Upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Na bíle nalepené etiketě je uveden název CZ panenka. Upozornění, tento výrobek obsahuje malé části, hračka není vhodná pro děti do 3 let, neexistující EAN kód, vyrobeno v Číně, adresa výrobce. Pokyny k údržbě a další informace (tento produkt není do vody nebo použití ve vlhkém prostředí, ABS šetrné k životnímu prostředí materiál, standartní: 6B 6675-2003). Značení výrobku nevhodného pro děti do 3 let (piktogramem), symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy