Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beauty, greet fashion house, No.509

Vytvořeno: 12. 1. 2018 Poslední aktualizace: 12. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Beauty, greet fashion house, NO.509

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, TM6676-203

EAN: 6901234066760 (neexistující kód)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TVMAX Market s.r.o., Zimákova 1084/2, 149 00 Praha 4- Chodov         IČ: 02227240 (adresa provozovny k předmětu podnikání: Tiskařská 12, Praha 10)

Distributor: neuveden

Prodejce: TOPS MARKET s.r.o., Krkonošská 194, 543 01 Vrchlabí, IČ: 05702941 (prodejna Obchodní centrum Camila, Národní 958, 551 01 Jaroměř)  

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka typu Barbie, s dlouhými vlasy balena v papírovém kornoutku. Na papírové skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (Beauty, greet fashion house, Some, Happy day), obrázek královské koruny a barevná srdíčka. Dále je zde uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), číselný kód NO: 509, symbol Zeleného bodu, označení shody CE, země původu a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bílé nalepené etiketě je uveden název v českém jazyce (Panenka), číselný kód TM6676-203, dovozce, neexistující EAN kód, označení shody CE a upozornění o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (piktogram).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy