Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beauty, Beauty Sweet, NO.ZR-528, My HAPPY Fashion HAPPY

Vytvořeno: 18. 10. 2019 Poslední aktualizace: 18. 10. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Beauty, Beauty Sweet, NO.ZR-528, My HAPPY Fashion HAPPY

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka, Bábika, 00410180

EAN: 8592190411800

 

Výrobce dle značení/ země původu: Wellmax Trading Ltd., 2/F, Manley Tower, 828 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong/ Čína

Dovozce dle značení/ distributor: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC, IČ: 28268164

Prodejce: Kim Truong Dao, Náměstí Prof. Babáka 16, 503 53 Smidary, IČO: 27580423                                (prodejna: Centrum levného nákupu, Náměstí Prof. Babáka 15, 503 53 Smidary)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,6 ± 4,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek hlavy panenky, květiny a slunečních brýlí, texty identifikující výrobek (Beauty, Beauty Sweet), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek a slunečních brýlí, anglické texty identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO.ZR-528, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód 00410180, EAN kód, země původu, údaje o dovozci a výrobci, upozornění v českém jazyce, označení shody CE a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na boční straně skládačky je obrázek medailonku s fotografií panenky a obrázky, anglické texty identifikující výrobek a další texty.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy