Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beatrice, NO. B1153

Vytvořeno: 26. 7. 2018 Poslední aktualizace: 26. 7. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 Panenka Beatrice, NO.B1153

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle nabývacího dokladu: EURO HABITAT GROUP s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 02875217

Prodejce: Van Hung Vu, Mírová 65, 471 24 Mimoň – Mimoň III, IČO: 27227111                                                (prodejna: Tržnice Fashion, Náměstí 3. května 200, 468 22 Železný Brod)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 18,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie, s dlouhými vlasy a barevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (náramek, náušnice, plastový prsten s kamenem ve tvaru srdce). Na přední straně skládačky je uveden název výrobku (Beatrice), obrázek hlavy panenky a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také číselným symbolem 3+). Na zadní straně se nacházejí cizojazyčné texty a text (Beatrice), obrázek tří panenek a fotka dívky s plastovým prstenem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a kód NO.B1153. Po stranách skládačky je uveden text identifikující výrobek (Beatrice).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy