Stanovení nebezpečného výrobku: odlakovač Ke Di Ya®, Nail Polish Remover

Vytvořeno: 22. 8. 2017 Poslední aktualizace: 22. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

odlakovač Ke Di Ya®, Nail Polish Remover

EAN: 6986550162631 (kód neexistuje)

 

Výrobce / Dovozce / Distributor / Země původu: neuvedeno

Prodejce: KIKIRIKI s.r.o., Společná 2190/1, 182 00 Praha – Libeň, IČO: 05564310

(tržnice KIKIRIKI s.r.o., Pražská 146/28, 460 01 Liberec II – Nové Město, IČP: 1011314517)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – odlakovač se štětečkem – v průhledném plastovém obalu ve tvaru válce. Uzávěr, který je se štětečkem, je rovněž plastový. Obaly jsou v různém barevném provedení. Na uzávěru je nalepena etiketa, na které jsou texty: Ke Di Ya, Nail Polish Remover, No: 5900, net:60ml, Prod Date:04/2015, Exp Date:04/2018 a neexistující EAN kód 6986550162631. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie jsou v příloze.

Přílohy