Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny EYE SHADOW PEN & EYE SHADOW CREAM, RÔMANTIC BIRD® cosmetics

Vytvořeno: 25. 7. 2017 Poslední aktualizace: 25. 7. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

oční stíny / EYE SHADOW PEN & EYE SHADOW CREAM, RÔMANTIC BIRD® cosmetics

 

Výrobce / Dovozce / Distributor / Země původu: neuvedeni

Prodejce: Thi Thuy Ngo, 28. října 1068/13, 430 01 Chomutov, IČO: 01234099                                             (prodejna: Potraviny, Husova 2516, 440 01 Louny)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – oční stíny – v plastovém obalu. Obal je válcovitého tvaru – tuba, s dvěma uzávěry – vždy po jednom uzávěru na každém konci. Jeden uzávěr je průhledný s nápisem RÔMANTIC BIRD® cosmetics, druhý je fialový. Uprostřed tuby je nápis EYE SHADOW PEN & EYE SHADOW CREAM. V části tuby je přípravek krémové konzistence se štětečkem k nanášení, v druhé části je přípravek ve formě samoořezávací (výsuvné) tužky. Na obalu se nachází pouze texty: „EYE SHADOW PEN & EYE SHADOW CREAM“, „RÔMANTIC BIRD®“ a „cosmetics“. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), datum spotřeby, seznam přísad.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie jsou v příloze.

Přílohy