Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny a tvářenka Qianyu, Eyeshadow & Blusher, Professional make-up

Vytvořeno: 2. 11. 2016 Poslední aktualizace: 2. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Qianyu, Eyeshadow & Blusher, Professional make-up

značení dle dolepené etikety: ITEM NO.:MS620, EAN: 6936876801882 (neexistuje)

 

Výrobce/Dovozce/Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Trung Kien Pham, Cínovec 283, 417 01 Dubí, IČO: 27292487 (prodejna: Smíšené zboží, Polepy 202, 411 47 Polepy)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – 6 očních stínů a 2 tvářenky v černé plastové krabičce obdélníkového tvaru s aplikátorem a s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky je nalepena papírová etiketa obsahující seznam přísad, data „MDF: 01.2010“, „Exp: 01.2013“; jmenovitý obsah, šarže, zemi původu. Nebyla splněna oznamovací povinnost před uvedením výrobku na trh. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy