Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací zvířátko

Vytvořeno: 11. 1. 2024 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

nafukovací zvířátko
údaje na dolepené etiketě: Nafukovací zvířátko 110 cm, ITEM NO: B6019-512002
EAN kód: 8599330060195

Výrobce/ země původu dle značení: neuveden/ Čína

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že výrobek obsahuje DEHP v množství 16,0 ± 6,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevné nafukovací zvířátko, s podélným tvarem těla s různými motivy (např. obrázky srdcí) a se zvířecí hlavou (např. s hlavou zajíce). Zvířátko má na konci těla nafukovací ventil, kde je vylisován text „MADE IN CHINA“, na uzávěru ventilu je vylisován text „JSD“. Výrobek je balený ve dvou průhledných plastových sáčcích, na jednom z nich je nalepená papírová etiketa s názvem výrobku (Nafukovací zvířátko 110 cm), s kódem ITEM NO: B6019-512002, s českými varovnými texty a s texty týkající se pokynů k použití výrobku, s EAN kódem, s údaji o dovozci a zemi původu, se symbolem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem Zeleného bodu, označení shody CE a se symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je bez dalšího značení.