Stanovení nebezpečného výrobku: Nafukovací kruh SWIM RING

Vytvořeno: 6. 11. 2020 Poslední aktualizace: 7. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
nafukovací kruh SWIM RING

údaje dle značení na dolepené etiketě: Dětské plavecké brýle, ITEM NO:31 5d8x180

EAN: 8590000000312 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: GEPE s.r.o., Berlínské 1491/9, Praha 10 CZ (firma dle živnostenského rejstříku neexistuje)

Distributor: neuveden

Prodejce: Van Thien Cao, Horní Nová Ves 137, 507 81 Lázně Bělehrad, IČO: 72682663

(prodejna: CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU, Náměstí K.V.Raise 464, 507 81 Lázně Bělehrad)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek nafukovacího kruhu obsahuje DEHP v množství 10,21 ± 2,04 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Nafukovací barevný kruh s hlavou zebry s různobarevnými pruhy. Nafukovací kruh je balený v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s fotografií nafouknutého kruhu s hlavou zebry s různobarevnými pruhy, s texty identifikující výrobek (SWIM RING) a dalšími texty (Fei jian wan ju), údajem o zemi původu, varováním k výrobku, že není záchranné zařízení a že ho lze používat pouze v mělké vodě pod dohledem dospělého v anglickém jazyce, symbolem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbolem Zeleného bodu. Na dolepené bílé etiketě je uveden chybný český název výrobku (Dětské plavecké brýle), ITEM NO:31 5d8x180, české texty týkající se použití nafukovacího bazénu, údaj o dovozci a zemi původu, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy