S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovení nebezpečného výrobku: melaminová miska RSW

Vytvořeno: 31. 10. 2018 Poslední aktualizace: 31. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová miska RSW

údaje na dolepených etiketách: 104496 – Melaminová miska Bello, ITEM NO: AM4979, šarže/ BATCH NO: 029205, EAN kód: 5015302449797

 

Výrobce/ Země původu: neuvedeno/ Čína

Dovozce dle značení: RSW International Ltd., OL 11 2PU, Velká Británie, www.rswinternational.co.uk

Distributor dle značení/ distributor dle nabývacího dokladu: Pragimport s.r.o., Svídnická 515/2, 181 00 Praha 8, IČO: 03171531/ S & H Supplies (Leeds) Ltd, Unit 2 B1, Seacroft Industrial Estate, Coal Road, Leeds, LS 14 2AQ

Prodejce: Pragimport s.r.o., Svídnická 515/2, 181 00 Praha 8, IČO: 03171531                                                               (prodejna: Vše za 10,- a 20,-, Moskevská 142/47, 460 01 Liberec)

 

Popis: Sada 2 bílých plastových misek o průměru 14 cm, z vnější strany s barevným dekorem květin, puntíků a kroužků. Výrobek je částečně zabalen do průhledného celofánu s textem „bello“. Na spodní straně misky je vylisován text RSW a texty s popisem použití výrobku. Na spodní straně misky je nalepena etiketa s upozorňujícími texty vztahující se k použití výrobku v anglickém jazyce, dovozcem, kódem ITEM NO: AM4979, šarží (BATCH) NO: 029205, EAN kódem a symbolem Zeleného bodu. Na boční straně misky je nalepena etiketa s názvem výrobku (Melaminová miska Bello 2 kusy), kódem 104496 a českými texty pokynů k použití výrobku a s údaji o dovozci a distributorovi. Na výrobku je nalepena etiketa se symbolem pohárku s vidličkou.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že miska za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,76 – 34,43 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy