Stanovení nebezpečného výrobku – melaminová miska MELAMINE NO. D5007

Vytvořeno: 22. 7. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

melaminová miska MELAMINE NO.D 5007

značení dle etikety: mísa, ITEM NO:D46283d2*120, EAN: 8594628013037

 

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292 (nedohledatelná firma)

Distributor: neuveden

Prodejce: Hue Nguyen Thi, Severní 729/59, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 26371707

(prodejna TEXTIL – OBUV – HRAČKY, bří Štefanů 93/23, 500 03 Hradec Králové 3)

 

Popis: Kulatá melaminová mísa, vnitřní strana červená, vnější strana černá, bez dekoru. Na dně výrobku je vylisován kód NO. D5007, teplotní rozmezí pro používání výrobku (+120° C, -30°C) a text „MELAMINE“. Další vyražené texty jsou v čínských znacích. Na dno je také dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem, kódem výrobku, čárovým (EAN) kódem, uvedením nedohledatelné firmy jako dovozce, značkou shody CE, piktogramy Zeleného bodu, druhu použitého materiálu (určen chybně jako hladká lepenka) a výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku s vidličkou) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 34 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy