Stanovení nebezpečného výrobku – Masti profesional 125 ml deklarovaného výrobce MAURIA HK s.r.o.

Vytvořeno: 18. 9. 2014 Poslední aktualizace: 18. 9. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

1/ Měsíček mast profesional 125 ml, Vazelína s měsíčkem lékařským a přídavkem minerálního oleje, EAN 8599999999072

2/ Propolis mast profesional 125 ml, EAN: 8599999999027

3/ Eukalipt mast profesional 125 ml, EAN: 8599999999102

4/ Tea Tree mast profesional 125 ml, Tea Tree Oil vazelína s přídavkem minerálního oleje, EAN: 8599999999034

5/ Rakytník mast profesional 125 ml, Vazelína s rakytníkem řešetlákovým s přídavkem minerálního oleje, EAN: 8599999999041

6/ Levandule mast profesional 125 ml, Levandulová vazelína s přídavkem minerálního oleje, EAN: 8599999999065

7/ Čistá vazelína mast profesional 125 ml, EAN: 8599999999058

 

Výrobce dle značení/ Země původu: MAURIA HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25929771/ Česká republika

Společnost MAURIA HK s.r.o. uvedená na etiketě odmítá jakoukoli spojitost s předmětnými kosmetickými přípravky, není osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Skutečný výrobce je dosud neznámý.

Prodejce výrobků č. 1 a 2: Miroslav Poklop, 281 28 Radovesnice II 137, IČ: 69019657

(prodejna RODINKA, Lannova třída 51/23, 370 01 České Budějovice)

Prodejce výrobku č. 3: ČEVI s.r.o., Křižíkova 261/10d, 460 07 Liberec IX – Janův Důl, IČ: 27303454

(prodejna: tržnice, 1. máje 863/9, 460 01 Liberec III – Jeřáb)

TRANGOLI s.r.o., Písnické zahrady 443/45, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 24197785

(prodejna: tržnice v OC Delta, Fügnerova 667/7, 460 01 Liberec)

Prodejce výrobku č. 4 a 7: Krishna International s.r.o., Mařatkova 918/2, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČ: 28317050 (prodejna: TEXTIL HALLE, Mostní 530/15, 757 01 Valašské Meziříčí)

Prodejce výrobků č. 5 a 6: Van Manh Do, Mostecká 25,  517 25 Týniště nad Orlicí, IČ: 28029879

(prodejna: CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU, Mostecká 25, Týniště n. Orl.)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky (masti) balené v průhledném plastovém kelímku s bílým víčkem. U přípravků č. 1, 3 a 4 koresponduje zelená barva obsahu s barvou etikety, žlutá etiketa přípravku č. 2 koresponduje se žlutým obsahem kelímku, oranžová barva etikety přípravku č. 5 pak odpovídá oranžové barvě přípravku. Fialovou etiketou je vybaven modře zbarvený přípravek č. 6 a modrobílou etiketou bílý přípravek č. 7.

Grafická úprava etiket je jednotná, název na přední části obalu je zpravidla odlišný od modifikovaného názvu na zadní části obalu. Na etiketách jsou uvedeny vymyšlené čarové (EAN) kódy. Dále jsou na nich uvedeny pokyny k používání výrobku, upozornění a informace o složení.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy