S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovení nebezpečného výrobku: lesk na rty Qianyu MULTI-LIP GIOSS

Vytvořeno: 22. 3. 2016 Poslední aktualizace: 22. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Qianyu MULTI-LIP GIOSS
značení dle dolepené etikety: LESK NA RTY, Kosmetický přípravek, Určený pro ličení,
ITEM NO: TH2167, datum 08.2018

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor: PODMIX s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 28898842
Prodejce: Tan Dao Thi, V křovinách 410/4, 779 00 Olomouc – Povel, IČ: 47208015 (provozovna: Obuv, textil, spodní prádlo, Nádražní 194, 751 01 Tovačov – Tovačov I-Město)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – lesk na rty v různých odstínech (01, 02, 06, 07, 12) v průhledném   plastovém obalu se stříbrným lemem v horní části obalu a černým plastovým šroubovacím uzávěrem, s aplikační tyčinkou. Na čelní straně plastového obalu je uveden anglický text identifikace výrobku. Na dně obalu je nalepen štítek s číslem odstínu. Na zadní straně obalu je dolepená papírová etiketa s uvedením seznamu přísad, identifikací přípravku, kódem (ITEM NO: TH2167) a datem (08.2018). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy