S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovení nebezpečného výrobku – Lak na nehty LUCCI, Color 38

Vytvořeno: 5. 3. 2012 Poslední aktualizace: 5. 3. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 
 
Lak na nehty LUCCI
Color 38
 
Výrobce/ dovozce/ distributor/ země původu:   neuvedeno
Prodejce:  Tri Pham Quoc, Hradecká 278, 535 01 Přelouč, IČ: 66810141
 
Popis: Skleněná průhledná lahvička čtvercového průřezu o objemu 14 ml s černým plastovým uzávěrem, naplněná lakem tělové barvy (viz foto). Složení je uvedeno na zadní straně. Dále je na zadní straně text: „LAK NA NEHTY. Kosmetický přípravek. Určený pro líčení. datum 06.2013.“  
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 677 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky Bis(2-ethylhexylftalátu). Kvantitativně byl Bis(2-ethylhexylftalát) stanoven v množství 0,09 % hmotnostních.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy