Stanovení nebezpečného výrobku: hroty míč skLikow (skákací míč plastový růžový)

Vytvořeno: 12. 12. 2016 Poslední aktualizace: 12. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

skákací plastový míč růžový

(značení dle dolepené etikety: hroty míč skLikow, F125 HKH, ITEM NO. HA1712

EAN: 5600360017127 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: NL.S.R.O. (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacích dokladů: LUTON GROUP, s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 24285439 (podnikatel ukončil činnost v režimu živnostenského zákona)

Prodejce: Loc Lai Van, Brandtova 3266/12, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, IČO: 63089211                                                                                                      (prodejna: AD Supermarket, Mírová 6, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V úchytech míče je obsaženo DEHP v množství 0,33 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Skákací růžový hladký plastový míč se dvěma úchyty, s různými obrázky (např. hlava zajíce či medvídka). Výrobek je balen do mikrotenového sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou. Na etiketě se nachází téměř nesrozumitelný název výrobku (hroty míč skLikow), uvedení země původu, tvrzení, že je výrobek vyroben z bezftalátového PVC a že neobsahuje toxické látky a další české texty s gramatickými chybami (informace o obsahu malých částí a o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem; pokyny k údržbě). Na etiketě jsou také různé kódy (včetně neexistujícího EAN – čárového – kódu) a jméno neexistující firmy jako dovozce, piktogram Zeleného bodu, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy