Stanovení nebezpečného výrobku – Gely PROFESIONAL 500 ml deklarovaného výrobce MAURIA HK s.r.o

Vytvořeno: 6. 10. 2014 Poslední aktualizace: 6. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

1/ Koňský balzám bylinný s mentholem chladivý 500 ml PROFESIONAL, s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek, EAN: 8599999992424 (kód neexistuje)

2/ Koňský balzám bylinný s kafrem extra silný 500 ml PROFESIONAL, s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek, EAN: 8599999992332 (kód neexistuje)

3/ Koňský balzám bylinný s chilli a kafrem hřejivý 500 ml PROFESIONAL, s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek, EAN: 8599999992196 (kód neexistuje)

4/ Aloe vera gel 500 ml PROFESIONAL, Originální bylinná receptura ALOE VERA,

EAN: 859405744193 (jedná se o kód patřící firmě GRANEO s.r.o.)

5/ Konopný gel 500 ml PROFESIONAL, Originální bylinná receptura s konopným olejem,

EAN: 8594057441906 (jedná se o kód patřící firmě GRANEO s.r.o.)

 

Výrobce dle značení/ Distributor výrobků č. 1-3/ Země původu: MAURIA HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25929771/ Česká republika

Společnost MAURIA HK s.r.o. uvedená na etiketě odmítá jakoukoli spojitost s předmětnými kosmetickými přípravky, s tím, že není osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Skutečný výrobce je tak dosud neznámý.

Distributor výrobků č. 4 a 5: Ann-Mary, spol. s r.o., Dětská 27/2450, 100 00 Praha 10, IČ: 44796552

 

Prodejce výrobků č. 1-5: Krishna International s.r.o., Mařatkova 918/2, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČ: 28317050

(prodejna: TEXTIL HALLE, Mostní 530/15, 757 01 Valašské Meziříčí)

Prodejce výrobku č. 1: KLM J.H., s.r.o., Klášterská 76, 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II,

IČO: 28135351

Prodejce výrobků č. 4 a 5: Duc Thang Le, Karlovo náměstí 88, 547 01 Náchod, IČ: 27557324

(prodejna: Obchodní centrum, Kamenice 104, 547 01 Náchod)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky balené v průhledných plastových kelímcích s bílým víčkem. Etikety koňských balzámů jsou jednotně graficky upraveny, na čelní straně je vyobrazena hlava koně. Zbarvení etiket koresponduje s barvou obsahu. Aloe Vera gel a Konopný gel mají na čelní straně etiket vyobrazení příslušných rostlin. Na etiketách jsou uvedeny buď vymyšlené čarové (EAN) kódy, nebo kódy, který patří cizí firmě (GRANEO s.r.o.). Dále jsou na nich uvedeny pokyny k používání výrobku, upozornění a informace o složení.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy