Stanovení nebezpečného výrobku – Dětský kombi hrníček a nápitka 200 ml zn. Boček

Vytvořeno: 2. 12. 2011 Poslední aktualizace: 2. 12. 2011

   

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku při jeho použití pro kojence: 
 
Dětský kombi hrníček a nápitka 200 ml zn. Boček®
Art. č. 3999628, EAN: 8590310996282
datum výroby: 03/2008, spotřebujte nejlépe do: 03/2014
datum výroby: 11/2006, spotřebujte nejlépe do: 10/2012
 
 
Výrobce/Země původu: Boček CZ s.r.o., Vojtova 734, 664 34 Kuřim, Česká republika,                                                                      
                                       IČ: 25529978
Distributor:  p.k.Solvent s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9, IČ: 25069497
Prodejce: Roman Ettler, Ondřejská 113/40, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 49218875
 
Popis:  Jedná se o nádobu z průhledného plastu − polykarbonátu s dalšími nasazovatelnými díly (nasazovací úchyty z polypropylenu, jistící kroužky z polypropylenu se silikonovou savičkou s křížovým otvorem či pryžovou nápitkou, jistící kroužek fungující jako okraj pro pití a víčko). Po nasazení kroužku se silikonovou savičkou získá výrobek funkci kojenecké láhve. Tělo láhve je zdobeno obrázky Toma a Jerryho včetně nápisu „TOM and JERRY“, dále s vyznačením odměrky do 180 ml a značkou výrobce BOČEK®. Láhev je balena do barevně potištěného papírového kartonu s průhledným okénkem v jeho přední straně. Na přední straně je v dolní části je uveden nápis BOČEK®. Na zadní straně skládačky jsou opět uvedeny nápisy „TOM and JERRY“ a BOČEK ®, dále vícejazyčný popis výrobku, včetně popisu v českém jazyce. Text obsahuje název výrobku, návod k použití a čištění, upozornění a varování. Dále je uveden materiál těla výrobku (PC − polykarbonát) a jeho příslušenství. Na dně kartonu je opět značka BOČEK®, kód 3998628, čarový (EAN) kód, datum výroby a datum spotřeby, adresa výrobce, včetně telefonu, e-mailu a webu.
 
 
Odůvodnění:   Výrobek je určen pro děti bez omezení věku a jednou z jeho funkcí je funkce kojenecké láhve. Výrobek tedy svým vybavením může být používán i pro kojence, tj. děti od narození do 12 měsíců věku. Pro toto použití však musí splňovat i požadavky stanovené legislativou na kojenecké láhve. Nebezpečnost výrobku při jeho použití jako kojenecké láhve spočívá v tom, že při výrobě této polykarbonátové láhve byl v rozporu s níže citovaným přímo použitelným nařízením Evropské unie použit bisfenol A (BPA). Polykarbonátové kojenecké láhve jsou hlavním zdrojem vystavení kojenců BPA. Některé účinky (biochemické změny v mozku, účinky ovlivňující imunitu a zvýšená náchylnost k nádorům prsu) související s BPA by mohly být významné z toxikologického hlediska. 
 
            Proto podle nařízení (EU) č. 321/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 se s účinností od 1. 5. 2011 bisfenol A /2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan/ nesmí používat při výrobě polykarbonátových kojeneckých lahví. S účinností od 1. 6. 2011 se takové výrobky nesmějí uvádět na trh EU a dovážet do Unie. Výrobky, které nesplňují citované nařízení EU, nelze považovat za bezpečné.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy