Stanovení nebezpečného výrobku – BOOSI, EAU DE TOILETTE, NATURAL SPRAY, VAPORISATEUR, zn. UMBERTO BOOSI

Vytvořeno: 25. 8. 2015 Poslední aktualizace: 25. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

 

BOOSI, EAU DE TOILETTE, NATURAL SPRAY, VAPORISATEUR, zn. UMBERTO BOOSI

EAN: 7369412419613 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Francie (dle značení)

Prodejce: Thi At Nguyen, Bärensteinská 304/12, 431 91 Vejprty, IČ: 73418684

(prodejna: Centrum market, Bärensteinská – vedle čerpací stanice, Vejprty)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek (toaletní vodu) ve skleněné lahvičce (flakónu) s černým uzávěrem o nominálním obsahu 100 ml. Skleněná lahvička je vložena do papírové skládačky obalené celofánem. Na skládačce se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu a objem výrobku, na dně balení se nachází čarový (EAN) kód neodpovídající žádné existující firmě. Informace o složení je chybná. Na lahvičce se nachází text BOOSI UMBERTO BOOSI, je zde dolepena bílá papírová etiketa s nápisem Christina parfem a část textu návodu k použití a upozornění (toto značení se patrně vztahuje k jinému výrobku). Na obale není uvedena osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), nejsou uvedeny také některé další povinné údaje, jako např. šarže a datum minimální trvanlivosti.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy