Stanovení nebezpečného výrobku: BLUE Iris, Shirley May

Vytvořeno: 3. 12. 2018 Poslední aktualizace: 3. 12. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

BLUE  Iris, POUR FEMME, Shirley May, EAU DE TOILETTE, Vaporisateur – Natural Spray, Ref: 820, α (Alpha Parfume) 

EAN: 6295124010125

 

Výrobce dle značení/ Země původu: S.A.P. Industries LLC, P.O.BOX. 1615, SHJ./ Spojené arabské emiráty

Dovozce: nezjištěn

Distributor dle nabývacích dokladů: RiseCorp, s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno – Brno – město, IČO: 02407183

Prodejce: Thi Phu Vu, Na Drahách 3036/18, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO: 06723039  (prodejna: Smíšené zboží, tř. T.G. Masaryka 601, 738 01 Frýdek – Místek)

 

Popis: Jedná se o toaletní vodu v matném skleněném flakonu se stříbrným rozprašovačem a plastovým uzávěrem. Na přední straně flakonu je uveden název výrobku (BLUE Iris), další texty a nominální obsah, na spodní straně je nalepena plastová etiketa s údaji o výrobci, s datem výroby a spotřeby, s kódem výrobku a symbolem otevřeného kelímku. Flakon je vložen do bílé papírové skládačky s barevným potiskem květin. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek a nominální obsah, na zadní straně je uveden seznam přísad, kód výrobku, grafický symbol α (Alpha Parfume) a cizojazyčné texty. Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód, symbol otevřeného kelímku, symbol Zeleného bodu, výstražný symbol hořlaviny a cizojazyčné texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy