S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovení nebezpečného výrobku: Bílá melaminová miska o průměru 12 cm s dekorem květin

Vytvořeno: 25. 4. 2017 Poslední aktualizace: 25. 4. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Bílá melaminová miska o průměru 12 cm s dekorem květin

značení dle dolepené etikety: Dekorační miska 12*6cm, B: 144, Item No: 2043488,

EAN: 8713120434885 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: HAIKO MORAVA s.r.o., Wintrova 2539/25, 628 00 Brno – Líšeň (společnost je v likvidaci od 17. 7. 2015)

Prodejce: Son Tran Thi, Jana Wericha 2349, 470 06 Česká Lípa, IČO: 47033461

 

Popis: Bílá hluboká melaminová miska s motivem zelených květů po vnější straně, průměr 12 cm. Miska je prodávána nebalená pouze s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku v různých jazycích, různými kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), zemí původu, jménem a adresou distributora (firma v likvidaci), symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 32,86 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy