S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovení nebezpečného výrobku: BAMBOO CUP

Vytvořeno: 13. 10. 2022 Poslední aktualizace: 13. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

BAMBOO CUP
údaje na dolepené etiketě: Ekologický nápojový hrneček 400 ml Šálky, ID: 280388
EAN kód: 8595642001901 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: TRIO export-import, a.s., Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 27141985/ Česká republika
Distributor dle značení: KUBI, spol. s.r.o., Bohunická cesta 11, 664 48  Moravany u Brna, IČO: 27141985, www.kubi.cz
Prodejce: Z-TRADE, s.r.o., třída Soukenická 93, 550 01 Broumov-Olivětín, IČO: 45537143

(výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Bambusový hrnek s různobarevným dekorem (např. s obrázky s různobarevnými hrnky a s texty). Hrnek o objemu 450 ml, s barevným silikonovým víčkem a s barevnou silikonovou objímkou. Bambusový hrnek je vložen do papírové skládačky béžové barvy, na přední straně se nachází obrázek zelených bambusových výhonků po straně a text identifikující výrobek BAMBOO CUP. Na zadní straně je uveden údaj o distributorovi a výrobci, údaj o objemu (450 ml), název výrobku, české a slovenské informující texty o použití výrobku s údajem o složení (včetně uvedení použitého bambusového vlákna), symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou) s textem „schváleno pro kontakt s potravinami“ a symbol o vhodnosti použití výrobku do myčky nádobí. Na spodní straně skládačky je uveden text (Bambusový termohrníček motiv Tea time) a neexistující EAN kód. Na skládačce je nalepena etiketa s českým názvem výrobku s chybně uvedeným údajem o objemu výrobku (Ekologický nápojový hrneček 400 ml Šálky), s kódem ID: 280388 a s čárovým kódem. 

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.