Stanovení nebezpečného výrobku: Acacia Di Diq, Esena parfum

Vytvořeno: 21. 4. 2022 Poslední aktualizace: 21. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

ACACIA DI GIQ, ESENA PARFUM
REF: D784-1, BATCHNO:180317-8
EAN kód: 5907640259001 (neexistuje)

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Distributor/ dovozce: neuvedeni

Prodejce: Xuan Thai Thanh, Přimdská 538, 348 02 Bor, IČO: 27674983

Popis: Parfémová voda v průhledném skleněném flakonu s černostříbrným uzávěrem a viditelně vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na flakonu je uveden název výrobku (ACACIA DI GIQ), další text (POUR HOMME) a údaj o jmenovitém obsahu. Parfémová voda je vložena do papírové skládačky stříbrné barvy. Na její přední straně se nacházejí texty identifikující výrobek (ACACIA DI GIQ, ESENA PARFUM, VAPORISATEUR NATURAL SPRAY) a údaj o jmenovitém obsahu. Na zadní straně skládačky je uveden seznam přísad, varovné a informační anglické texty a kód REF: D784-1. Na spodní straně se nachází neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, symbol otevřeného kelímku symbol recyklace, výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na boční straně skládačky je uveden kód výrobku BATCHNO: 180317-8, datum minimální trvanlivosti (EXP: 2024/03/15) a datum výroby (MFD: 2019/03/16). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D – Limonene (CAS 5989-27-5) v množství 0,036 ± 0,005 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,098 ± 0,025 % hm.,          Alpha – isomethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 0,014 ± 0,002 % hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) v množství 0,011 ± 0,002 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 88, 84, 90, 75), podle které musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.