Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Sweet the First, NO.S693

Vytvořeno: 8. 12. 2022 Poslední aktualizace: 8. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Sweet the First, NO.S693
údaje dle značení na dolepené etiketě: CZ PANENKA, KT-2195
EAN kód: 8618000021950 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: Thanh Cong Foods s.r.o., Revoluční 809, 110 00 Praha, IČO: 0589345
Dovozce dle značení: AXEO PLUS SPOLKA Z O.O., Smolna 13/40600-375 WARSZAWA
Prodejce: DHH comfort s.r.o., Černovičky 1386/26, 627 00 Brno-Slatina, IČO: 05785600
(prodejna: Tržnice, hala G5, Olomoucká 1184/65, 627 00 Brno)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 39,0 ± 15,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 23 cm, s výraznýma očima, velkou hlavou a s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek (Sweet the First) a další text (MAGICAL FASHION DOLL), obrázek panenky s ozdobnou korunkou ve vlasech, perlami  a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky s náhrdelníkem s amuletem, text identifikující výrobek a další anglické texty, kód NO.S693, údaj o zemi původu, cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách skládačky jsou texty identifikující výrobek, další anglické texty, obrázky panenky s ozdobnou korunkou ve vlasech, náhrdelníku s amuletem, s perlami. Na spodní straně jsou uvedené cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (CZ PANENKA), kód KT-2195, české varovné a informační texty k použití výrobku, údaj o dovozci, zemi původu, neexistující EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.