Panenka lady like princess, EAN: 8713149152579

Vytvořeno: 24. 7. 2013 Poslední aktualizace: 24. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka lady like princess

Značení dle dolepené etikety: PANENKY, Item No: 4915257, B: 576,

EAN: 8713149152579

 

 

Výrobce/Země původu: RUIFENGRUN TOYS FACTORY, EXPERIMENTAL ZONE, JIEYANG CITY, GUANGDONG PROVINCE, YUE WAI / Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00  Brno, IČ: 26947714 (firma je nedohledatelná)

Distributor dle nabývacího dokladu: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00  Praha 1,

IČ: 28448421 (firma je nedohledatelná)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 31,6 (A), 32,0 (B), 33,5 (C) a 37,3 (D) % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 16 cm s dlouhými barevnými (fialovými (A), růžovými (B), oranžovými (C) a modrými (D)) vlasy staženými do culíku, barevnou podprsenkou a polohovací ploutví z modrého či růžového plastu.

Panenka je balená v růžové papírové skládačce o rozměrech 19 × 4 × 2,5 cm s plastovým průhledem v čelní stěně. Na kartonu se nachází vpředu anglický název výrobku a vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ ages). Na dolepené bílé etiketě se nachází kód výrobku (Item No), uvedení výrobce, země původu, distributora, textu „Nevhodné pro děti do 3 let“ včetně odpovídajícího piktogramu, značky shody (CE), dalších piktogramů, českého názvu (PANENKY) a dalšího kódu (B: 576).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

 

Přílohy