Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Fashion, BEAUTIFUL GIRL

Vytvořeno: 31. 1. 2023 Poslední aktualizace: 31. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Fashion, BEAUTIFUL GIRL
údaje na dolepené etiketě: ITEM NO: C9131, Hračky
EAN kód: 5881800091314 (neexistuje)


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: YEMO Investments Kft., 1087 Budapest, Köbányai út 25
Prodejce: SAPACOM s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČO: 03629244
(prodejna: SAPACOM, Libušská 319/126, Praha 4 – SAPA)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,20 ± 4,24 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 23 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s doplňky (s plastovým barevným hřebenem). Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (Fashion, BEAUTIFUL GIRL), další text (Manny), obrázek panenky posílající srdce polibkem, obrázek zipu a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky posílající srdce polibkem a obrázek zipu se srdcem, texty identifikující výrobek (Fashion, BEAUTIFUL GIRL) a další anglické texty, včetně upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic. Na spodní straně skládačky je uveden údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Hračky), kód ITEM NO: C9131, údaj o dovozci, zemi původu, varovné a informační texty, vše je uvedené v maďarském jazyce, neexistující EAN kód, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol Zeleného bodu.