Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Dong Da, NO: 168

Vytvořeno: 29. 3. 2023 Poslední aktualizace: 29. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Dong Da, NO: 168
údaje na dolepené etiketě: Název hračky pyo dětí, Item No: Ch1215
EAN kód: 8422584030501 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: Z&D GLOBAL S.R.O.
Prodejce: Viet Hoa s.r.o., Průběžná 1825/61, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 05484502
(prodejna: Family Obchodní dům, Čelakovského 254, 386 01 Strakonice I)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 13,96 ± 2,79 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 27,5 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v plastovém obale s příslušenstvím (např. plastový barevný hřeben, nárdelník, náušnice a ozdobná plastová korunka). Průhledný plastový obal je s obrázky barevných květin a motýlů. V horní části je plastový obal uzavřen. Na přední straně se nachází fotografie panenky v oválu, údaj o zemi původu, text identifikující výrobek (Dong Da), kód NO: 168, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, včetně symbolu nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Zadní strana je totožná, s navíc uvedenou tabulkou s čínskými texty a kódy. Značení a texty jsou na přední i zadní straně obalu totožné. Na dolepené etiketě je uveden chybný český název výrobku (Název hračky pyo dětí), kód Item No: Ch1215, údaj o dovozci, zemi původu, varovné a informační texty v českém jazyce s chybami, neexistující EAN kód, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol Zeleného bodu.