Stanovení nebezpečného výrobku: panenka CoComelou, NO. 8820

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 18. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka CoComelou, NO. 8820
údaje na dolepené etiketě: XB-1287, Panenka
EAN kód: 8411693103190

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: All Inclusive Solutions s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 –Černý Most, IČO: 28399978

Dovozce dle značení: XB s.r.o., Libušská 319, Praha 4

Prodejce: Thi Kim Phuong Nguyen – PFO, Kigginsova 1514/8, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 27945855

(prodejna: Tržnice stánek P02/5, Olomoucká 61a, 627 00 Brno)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12,0 ± 4,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko), s velkou hlavou a s výraznýma očima a s plastovou loknou na hlavě, o velikosti cca 10 cm, zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. oblečená v různobarevných dupačkách s potiskem velryb. Na přední straně je uvedený různobarevný text identifikující výrobek (CoComelou) a další anglické texty, fotografie miminka a obrázek melounu s obličejem (ve tvaru televize), berušky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky miminka s dívkou a chlapcem s brýlemi na hlavě, obrázek melounu s obličejem (ve tvaru televize), berušky, název výrobku (CoComelou) a další anglické texty. Na spodní straně papírové skládačky je uveden kód NO. 8820, údaj o zemi původu, cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách je obrázek miminka se sluchátky, medvěd, různobarevné noty, obrázek melounu s obličejem (ve tvaru televize) a berušky, text identifikující výrobek (CoComelou) a další anglické texty. Na dolepené papírové etiketě je uveden kód XB-1287, název výrobku (Panenka), varovné a informační texty v českém jazyce, údaj o zemi původu a o dovozci, EAN kód a označení shody CE. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.