Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Charm Girl FASHION, Girl sesies, No. 961

Vytvořeno: 20. 3. 2023 Poslední aktualizace: 20. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Charm Girl FASHION, Girl sesies, No. 961
údaje na dolepené etiketě: Q888, mořská panna
EAN kód: 8590090008885 (neexistuje)


Výrobce dle značení/ země původu:
Yiwu Jiashi CO., LTD, NO.23, Yongjin Avenue, Yiwu, Zhejiang/ Čína
Dovozce dle značení: INFINITY TRADING s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha
Prodejce: Thi Thoa Mai, Masarykova 792, Železný Brod, IČO: 28676271
(prodejna: potraviny, Masarykova 792, Železný Brod)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,58 ± 4,32 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 27 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (Charm Girl FASHION, Girl sesies), další anglické texty, obrázek barevné kabelky s ozdobnými srdíčky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou texty identifikující výrobek, obrázek siluety panenky a barevné květiny, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol, údaj o zemi původu a kód No. 961. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (mořská panna), české upozorňující a varovné texty, údaj o zemi původu, kód Q888, údaj o dovozci, výrobci, neexistující EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách skládačky jsou obrázky doplňků (lak na nehty, kosmetická taštička, kabelka).