Stanovení nebezpečného výrobku: náplň do elektronické cigarety MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST

Vytvořeno: 2. 1. 2020 Poslední aktualizace: 27. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

FREEZE MENTHOL, PEACH FROST
EAN:
706954926259

Výrobce / Země původu: LCF LABS / USA
Distributor/ dovozce: nezjištěni
Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 07073305
(prodejna: H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)

Popis: Výrobek v průhledné plastové lahvičce o objemu 100 ml s bílým šroubovacím uzávěrem s dětskou bezpečnostní pojistkou byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepen barevný obal s obrázky broskví, s texty identifikujícími výrobek (MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST) a seznamem ingrediencí: USP Propylene GLYCOL FLAVORING (<10%), USP Vegetable glycerin (<90%), USP Nicotine (<0,3%), TOBACCO DOMESTIC 3%, FOREIGN 3%, dále je zde uveden objem náplně a obsah nikotinu ve výrobku. Na etiketě nacházejí varování v anglickém jazyce a následující piktogramy: výstražný symbol pro dráždivé látky (GHS07), symbol Zeleného bodu, znak znázorňující nevhodnost výrobku pro těhotné, symbol nevhodnosti výrobku pro osoby mladší 21 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na etiketě je taktéž logo Facebooku a Instagramu, identifikace účtu na Twitteru (@MRFREEZELIQUIDS), EAN kód, kód: EA 0806810228418 a údaj o výrobci (logo LCF LABS s textem  MANUF ACTURED IN SOUTHERN CALIFORNIA).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 3 odst. 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. Bylo zjištěno, že objem náhradní náplně do elektronických cigaret činí 100 ml a 10 × tak převyšuje stanovený limit 10 ml.

Riziko výrobku spočívá v náhodném požití obsahu náplně elektronické cigarety malými dětmi. Podle Zprávy Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o možných rizicích pro lidské zdraví spojených s používáním opětovně plnitelných elektronických cigaret k většině případům otravy nikotinem oznámených toxikologickým informačním centrům došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, mají za cíl neumožnit nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně vysokých dávkách také akutně toxický (smrtelný) při všech způsobech expozice.