Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací míč

Vytvořeno: 19. 1. 2024 Poslední aktualizace: 19. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

nafukovací míč
údaje na dolepené etiketě: Nafukovací míč 38cm, ITEM NO: B6220-272014
EAN kód: 8599330062205

Země původu: Čína

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že výrobek obsahuje DEHP v množství 10,7 ± 4,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevný nafukovací míč (např. o velikosti 38 cm), s motivy různých zvířat (např. obrázek delfína, mořských vln, barevného míče a mraků). Míč má nafukovací ventil, na jeho uzávěru je vylisován text „GB-1“. Výrobek je balený v průhledném plastovém sáčku, kde je nalepená papírová etiketa s názvem výrobku (Nafukovací míč 38cm), s kódem ITEM NO: B6220-272014, s českými varovnými texty a s texty týkající se pokynů k použití výrobku, s EAN kódem, s údaji o dovozci, výrobci a o zemi původu, se symbolem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem Zeleného bodu, označení shody CE a se symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je bez dalšího značení.