Informace o rizicích látky – Plastový pískací mořský koník Screaming animal

Vytvořeno: 16. 10. 2014 Poslední aktualizace: 16. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Screaming animal (plastový pískací mořský koník)

značení dle dolepené etikety: SVIZATKA, ITEM NO: TN40537,

EAN: 8418868405370 (kód neexistuje)

 

Výrobce: neuveden / Čína

Dovozce: TN-DARKY.CZ (firma neexistuje)

Distributor: PURPLE group s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 – Krč, IČ: 29129541

Prodejce: Miroslav Poklop, 281 28 Radovesnice II 137, IČ: 69019657

(prodejna: Rodinka, Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem – centrum)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 9,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastové žluté pískací zvířátko (mořský koník) s bílou náprsenkou a černobílými očima o velikosti cca 20 cm, zabalené v PVC síťce uzavřené barevným kartonem s motivy zvířat. Na obalu je originální anglický název výrobku, země původu, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky) vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a symbol recyklace. Na kartonu je nalepená bílá papírová etiketa s „českým“ názvem výrobku (SVIZATKA), kódem výrobku a neexistujícím EAN kódem, značkou shody CE, upozorněním na obsah malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), českými a slovenskými pokyny k použití, zemí původu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy